Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż:

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w
przekazanym CV lub na formularzu pozostawionym w GES IT sp. z o.o. w
celu wykorzystania przez GES IT sp. z o.o. ich w przyszłych procesach
rekrutacyjnych prowadzonych przez GES IT sp. z o.o. do czasu wycofania
tej zgody.;

wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych zawartych w
przekazanym CV lub na formularzu pozostawionym w GES IT sp. z o.o. przez
GES IT sp. z o.o. następującym oraz wykorzystywanie takich danych przez
podmiot w prowadzonych przez nie procesach rekrutacyjnych do czasu
wycofania tej zgody.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż:

1.w przypadku niewyrażenia przeze mnie zgody,GES IT sp. z o.o. nie może
wykorzystywać moich danych w dalszych rekrutacjach;
2.powyższe zgody mogą być wycofane w każdym czasie, przy czym wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
takim wycofaniem;
3.celem przetwarzania danych jest wykorzystanie ich w przyszłych
procesach rekrutacyjnych GES IT sp. z o.o. w tym kontakt ze mną w celach
rekrutacyjnych;
4.mam prawo do żądania od administratorów danych dostępu do swoich
danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia,
przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania;
5.została mi udostępniona pełna treść polityki prywatności dla
kandydatów do pracy wymaganej na mocy art. 13 oraz 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administratorami danych osobowych są GES IT sp. z o.o. prowadzący
działalność gospodarczą pod adresem GES IT sp. z o.o. ul. Lindleya 16,
02-013 Warszawa NIP 7010744711 oraz klientom agencji, którym dane
zostaną przekazane w przypadku wyrażenia zgody.


Location

Lindleya Str. 16 
Poland, Warsaw, 02-013

Working hours

08:00 AM – 18.00 PM
Monday – Friday

Contact us

Phone: +48 883 582 331
Email: hello@ges-it.com.pl